Nieuwsbrief juli 2024

De zomervakantie staat weer voor de deur.  En M3V heeft zich dit afgelopen schooljaar weer beziggehouden met interessante en inspirerende projecten. We vertellen u graag over de verschillende Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s) waar we aan werken, met name het IHP Almelo dat onlangs door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarnaast zijn we benieuwd naar wat het nieuwe […]