Jacobus Fruytier Scholengemeenschap Uddel

De Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Uddel heeft M3V gevraagd voor een nieuw inrichtingsplan voor de docentenkamer en het entreegebied. Met een creatief plan hebben we niet alleen aan de vraag voldaan maar ook meerwaarde gecreëerd. Het opnieuw organiseren en inrichten van entree, pauzegebied, open leercentrum en docentenkamer vroeg om een creatieve en verbindende oplossing. De […]

Stichting Het Goois Natuurreservaat

In het Goois Natuurreservaat (GNR) werkt M3V aan een mooi project. Het GNR zet zich vol passie in voor natuurbehoud en -beheer. Hun verouderde kantoorgebouw, gelegen op een prachtige tot natuur verworden zandafgraving, is toe aan vernieuwing. Wij zijn op dit moment druk bezig om de juiste huisvestingsoplossing daarvoor te vinden. Alles is nog mogelijk, […]

Programma van Eisen

Voor het ontwikkelen van een schoolgebouw is het opstellen van een Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen (RF PvE) noodzakelijk omdat hierin de kaders en uitgangspunten worden vastgelegd die het ontwerp en daarmee de realisatie bepalen. Dit is dé basis waar een architect mee aan de slag gaat. Het opstellen van een RF PvE is voor […]