Nieuwsbrief februari 2024

M3V wacht niet af maar neemt graag zelf initiatief. Ook als het gaat om onderwerpen zoals inclusief onderwijs zodat we samen op weg kunnen naar een toekomst waar ieder kind zich thuisnabij ontwikkelt in een inclusieve leergemeenschap. M3V heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden. Lees verder over dit onderwerp en andere thema’s in […]

De route naar inclusief onderwijs

In Nederland hebben 2 miljoen mensen een beperking. Veel van de kinderen met een beperking moeten elke dag een uur en vaak nog langer in een taxibusje naar school, groeien op in een geïsoleerde omgeving en zitten niet bij hun vriendjes in hun eigen wijk op school.  M3V ziet het belang van inclusief onderwijs en […]

Nieuwsbrief december 2023

De kerstvakantie staat alweer voor de deur! Tijd om een update te geven van de projecten waar M3V aan werkt en terug te kijken op een paar van hoogtepunten en mijlpalen van het afgelopen jaar. Hierover vertellen we graag in de nieuwsbrief. Klik op de onderstaande link om de nieuwsbrief te lezen: M3V Nieuwsbrief december 2023 […]

Jacobus Fruytier Scholengemeenschap Uddel

De Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Uddel heeft M3V gevraagd voor een nieuw inrichtingsplan voor de docentenkamer en het entreegebied. Met een creatief plan hebben we niet alleen aan de vraag voldaan maar ook meerwaarde gecreëerd. Het opnieuw organiseren en inrichten van entree, pauzegebied, open leercentrum en docentenkamer vroeg om een creatieve en verbindende oplossing. De […]

Stichting Het Goois Natuurreservaat

In het Goois Natuurreservaat (GNR) werkt M3V aan een mooi project. Het GNR zet zich vol passie in voor natuurbehoud en -beheer. Hun verouderde kantoorgebouw, gelegen op een prachtige tot natuur verworden zandafgraving, is toe aan vernieuwing. Wij zijn op dit moment druk bezig om de juiste huisvestingsoplossing daarvoor te vinden. Alles is nog mogelijk, […]

Programma van Eisen

Voor het ontwikkelen van een schoolgebouw is het opstellen van een Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen (RF PvE) noodzakelijk omdat hierin de kaders en uitgangspunten worden vastgelegd die het ontwerp en daarmee de realisatie bepalen. Dit is dé basis waar een architect mee aan de slag gaat. Het opstellen van een RF PvE is voor […]

Nieuwsbrief oktober 2023

De herfstvakantie staat alweer voor de deur! Tijd om een update te geven van de projecten waar M3V aan werkt en u op de hoogte stellen van de ontwikkelingen in onderwijsland. Hierover vertellen we graag in de nieuwsbrief. Klik op de onderstaande link om de nieuwsbrief te lezen: M3V Nieuwsbrief oktober 2023  

Wat is het effect van de miljoenennota?

De Miljoenennota 2024 is in september gepubliceerd en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap investeert naast de basisvaardigheden, talent, onderzoek en cultuur in enkele nieuwe uitgaven. Om alle kinderen gelijke kansen te bieden, wordt er geïnvesteerd in buitenschoolse activiteiten, zoals sporten, museumbezoeken en extra huiswerkbegeleiding. Bovendien wordt het programma voor gratis schoolmaaltijden voortgezet, omdat […]

Integrale huisvestingsplannen met visie

De staat van de onderwijshuisvesting is en blijft een voortdurende zorg van gemeenten en schoolbesturen. Recentelijk hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de PO-Raad en de VO-raad dit probleem opnieuw onder de aandacht gebracht van minister Paul van Onderwijs. Ze pleiten voor de toewijzing van voldoende middelen – jaarlijks € 1,2 miljard – in […]

Nieuwsbrief juli 2023

De laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2022/2023 is uit! M3V heeft aan mooie projecten gewerkt. Hierover vertellen we graag in de nieuwsbrief. We wensen iedereen een mooie zomervakantie toe! Klik op de onderstaande link om de nieuwsbrief te lezen: Nieuwsbrief M3V juli 2023