Living Buildings

M3V is aanvoerder en bewaker van het gedachtegoed van het Living Building Concept. Hierbij ontzorgen we u volledig en zorgen we ervoor dat het gebouw gegarandeerd binnen de financiële kaders voldoet aan het PvE. Daarbij vertalen we elk ambitiedocument naar het passende gebouwontwerp en bieden daarbovenop meerwaarde. Uiteraard borgen en garanderen we dat het gebouw als beloofd presteert en functioneert, zowel technisch als functioneel. Een voorbeeld van deze proces- en systeeminnovatie is de eerste LBC-pilot: het eenvoudig aanpasbare schoolgebouw Het Perron in Veenendaal. Ook hebben we deze aanpak onder meer toegepast bij de realisatie van IKC De Oersprong in Ulft en bij de aanbesteding van het Innovatiepartnerschap Schoolgebouwen (IPS) in Amsterdam.

Onze innovatieve aanbestedingen zijn bovendien gericht op Total Cost of Ownership (TCO). Op basis van TCO sturen we bij onze aanbestedingen op optimale levensduurkosten. In combinatie met onze bouwprocessen, die zich kenmerken door gelijkwaardige samenwerking en co-makership, levert dit maximaal toegevoegde waarde. Alle wederzijdse ambities, doelen en financiële kaders zijn hierbij uiteraard geborgd. Resultaat: maximale kwaliteit, verrassende en betere resultaten en een zorgeloze exploitatie, kortom: een win-win voor alle betrokkenen.

Lees hier het artikel uit Schooldomein 5 (maart 2023) De Elementaire School over de aanbesteding IPS Scholenbouw in Amsterdam.

Geen standaard aanpak, maar inspireren en enthousiasmeren!

Harry Vedder – Senior Adviseur

Als aanbestedings- en procesbegeleider leveren we verschillende diensten, zoals het:

  • opstellen van vraagspecificaties;
  • samen met u bepalen van de best passende contractvorm en aanbestedingsstrategie;
  • vertalen van deze visie in de juiste aanbestedingsstukken;
  • vormgeven aan de aanbesteding tot en met de gunning;
  • managen van contracten tot en met realisatie.